Kursevi najtraženijih programskih jezika i alata

Prijava za QA Manual kurs je u toku!

office@tnationakademija.com

Najboljim polaznicima nudimo praksu po završetku kursa, a nakon toga i mogućnost zaposlenja

Prijave u toku

QA Manual
Kurs počinje 12.06.2023.

Cilj ovog kursa je tehničko osposobljavanje u oblasti manuelnog testiranja softvera.

Kurs se bavi upoznavanjem polaznika sa kompletnim ciklusom razvoja softverskih rešenja i pripremom za samostalno sprovođenje procesa testiranja i provere kvaliteta softvera. Obuhvata upoznavanje sa osnovama logičkog razmišljanja, modelima testiranja, tehnikama i alatima. Programom je predviđeno kontinuirano praćenje rada i napretka polaznika, koji se realizuje kroz praktične vežbe i primere iz realnih projekata.

Svaki polaznik kursa dobija kompletan materijal sa predavanja i vežbi.

5 nedelja
20 sati
2 puta nedeljno po 2 sata
400 €

* 20% popusta za uplate do 05.06.2023.
* Najboljem polazniku nudimo praksu po završetku kursa

Telefon: +381 11 655 75 83
Kontakt telefon za Viber i WhatsApp: +381 60 764 60 60

Kursevi

Predavači su iskusni senior developeri iz naših najpoznatijih IT kompanija

QUALITY ASSURANCE

Osnovni kurs

Kurs se bavi upoznavanjem polaznika sa kompletnim ciklusom razvoja softverskih rešenja i pripremom za samostalno sprovođenje procesa testiranja i provere kvaliteta softvera. Obuhvata upoznavanje sa osnovama logičkog razmišljanja, modelima testiranja, tehnikama i alatima. Programom je predviđeno kontinuirano praćenje rada i napretka polaznika, koji se realizuje kroz praktične vežbe i primere iz realnih projekata.

JAVA DEVELOPMENT

Osnovni kurs

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa osnovama, funkcionisanjem i krarakteristikama Java programskog jezika. Veoma važan deo kursa će pokriti objektno orijentisano programiranje. Glavne oblasti kursa su Java klase, nasledjivanje, tipovi podataka, strukture podataka (kolekcije), petlje, grananja, tipovi metoda i nivoi prisitupa, izuzeci. Takodje, tokom kursa ce biti obrađeni i standardni algoritmi.

PHP DEVELOPMENT

Osnovni kurs

Programiranje i razvoj dinamičkih web aplikacija u PHP jeziku. Naučićete da koristite MVC arhitekturu i čuveni Drupal CMS.

RELACIONE BAZE PODATAKA

Osnovni kurs

Relacione baze podataka predstavljaju najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka. Pohađanje ovog kursa pružiće Vam osnove za rad sa relacionim bazama u jeziku SQL.

JAVASCRIPT DEVELOPMENT

Osnovni kurs

Osnovna i napredna znanja iz oblasti JavaScript-a, kao i rad sa jQuery bibliotekom i Backbone.js framework-om.

C# DEVELOPMENT

Osnovni kurs

Tokom kursa polaznici se upoznaju konceptima objektno orijentisanog programiranja, zatim sa razvojnim okruženjem i osnovnim konceptima C# jezika, dok je drugi deo kursa rezervisan za ASP.NET MVC.

Kontaktirajte nas:

Email:

office@tnationakademija.com

Telefon:

+381 11 655 75 83

Viber i WhatsApp:

+381 60 764 60 60

TNation A k a d e m i j a

Naučite ono što se na tržištu IT usluga zaista traži